Mechelen Kinderstad

In een hartelijke, dynamische en verrassende stad voelen gezinnen met kinderen zich thuis. In de praktijk richt het kindvriendelijke beleid zich op twee doelgroepen: enerzijds de gezinnen die in Mechelen wonen, anderzijds de gezinnen die Mechelen bezoeken. We zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod voor kinderen en hun gezin.

Gezins- en kindvriendelijkheid is een expliciet beleidsthema en loopt dan ook als een rode draad door het stedelijk beleid. We zorgen ervoor dat kindvriendelijkheid in actieplannen van de stadsdiensten aanwezig is. Dat doen we o.a. door de kinderen te erkennen als volwaardige medeburgers in de stad. We spelen in op de noden en de leefwereld van kinderen en gezinnen.

Om de kwaliteit van onze werking nog te verbeteren en jouw ideeën of suggesties te kennen, willen we je vragen deze bevraging rond kindvriendelijkheid in te vullen, om van Mechelen nog meer een Kinderstad te maken. 

 

Bedankt alvast, namens alle kinderen uit Mechelen,

Mechelen Kinderstad

Eerste keer of anoniem verderIk heb een account